Sterisept KAT Konsantre Yer ve Yüzey Dezenfektanı
İçerik : Didesil dimetil amonyum klorür (% 3.33), n-alkil dimetil benzil amonyum klorür (% 6.66) , yüzey aktif maddeler, korozyon inhibitörleri, esans ve pH ayarlayıcıları içerir.
Kullanım : Sterisept KAT, konsantre bir dezenfektandır. Hastane gibi yüksek risk taşıyan yerlerde, kan ve vücut sekresyonuyla kontamine olmuş yüzeyler ve demirbaşlar, yer/yüzey alanları, duvarlar, zeminler, daldırma yöntemiyle termik olmayan küvetler, dozaj tertibatları, akril cam (az miktar ürünle önceden deneyiniz), mobilyalar, tuvaletler, sürgüler, pvc zeminler dahil olmak üzere her türlü yıkanabilir yüzey ve zeminde kullanımı uygundur.
Etkin maddeleri Katerner amonyum bileşiklerinden oluşan Sterisept KAT, bakterisid (A.aureus, P.aeruginosa, TbB dahil), fungusid, virüsid (HBV, HCV/HIV, papova, rota), sporlu bakteriler (B.subtilis) ‘e etkilidir.
Ambalaj : 1000 ml kilitli kapaklı,
5000 ml kilitli kapaklı (isteğe göre dozaj pompalı) HDPE ambalaj.